PÅGÅENDE ARBETEN

Byggnation av rullskidsbana på fritidsanläggningen Kalhyttan i Filipstad.
Asfalterad bana på 3,3 km varav vissa delar är handikappsanpassade.
Bygget påbörjades våren 2015 och väntas vara färdigställt hösten 2015.