PÅGÅENDE ARBETEN

Markarbete åt Filipstads Fotbollsförening
Vi på Wmt Konsult har fått i uppdrag att anlägga en ny konstgräsplan och löparbanor på idrottsanläggningen Kalhyttan i Filipstad. Vårt arbete innefattar markarbeten som krävs för att anlägga det nya konstgräset. Arbetet kommer att inledas under våren 2017.

Transporter åt Gåsgruvan Kalsit AB.
Wmt Konsult har skrivit ett transportkontrakt med Gåsgruvan Kalsit som innefattar transport av kalk från Gåsgruvan till deras fabrik inne i Persberg. Fabriken behöver 13-18 ton kalk/timme alla timmar på dygnet och alla dagar om året.